Výstavní stánek AQ-Pipe

Datum únor 2016
Lokalita Praha-Výstaviště
Rozpočet 150 000 Kč
Klient AQ-PIPE
Kategorie Komerční

Zástupce renomovaného výrobce plastového potrubí nás oslovil pro vytvoření stánku pro prezentaci firmy, který by na designově nudném technologickém veletrhu vyčníval z řady.  

Naše řešení

Oproti zvyklostem jsme použili plastové trubky — tedy produkt jako nosný prvek celého designu. Využili jsme toho, že potrubí je rozlišováno barvami pro jednotlivé aplikace. Jakou má barvu, takovou plní funkci. Jako centrální prvek stánku jsme použili zelené potrubí ve tvaru dynamického stromu, který slouží k prvnímu kontaktu s potenciálním zájemcem. Po první komunikaci a předání propagačních materiálů se zákazník pohybuje stánkem ve směru hodinových ručiček s možnými zastávkami u stolu pro konzultaci s technikem společnosti nebo u zóny kávy, kde se o něj postarají příjemná obsluha. 

Na jednotlivých barevných panelech jsou umístěné popisky s informacemi k danému typu potrubí.